is een netwerk van experts

Op gebied van

complexe problematiek, samenwerken in de wijk

& gezond omgaan met alle uitdagingen

We werken aan Krachtige basiszorg
waarin het 4D-model centraal staat

Stichting Volte | info@overvechtgezond.nl | Kastordreef 1 | Utrecht

Stichting Volte

Volte is een netwerk van experts die expertise hebben op diverse gebieden van het werken aan gezondheid bij complexe problematiek. Elke expert heeft kennis en ervaring met de integrale wijkaanpak Krachtige Basiszorg. De meesten hebben die opgedaan in de Utrechtse wijk Overvecht.

De experts bieden o.a. scholing, coaching, procesbegeleiding, implementatiebegeleiding naar het geven van inspirerende lezingen of workshops voor professionals. Zoals training in het 4D model, nascholing SOLK, samenwerken in complexiteit of de interprofessionele scholing ouderenzorg, individuele coaching van professionals, visiebijeenkomsten, implementatietrajecten b.v. van het SOLK zorgprogramma in de wijk of samenwerking tussen het medische en het sociale domein.

Zo werken wij aan verspreiding van kennis en expertise over het werken in complexiteit. Relevant voor  professionals in de eerstelijn en het sociale domein.

Krachtige basiszorg

Krachtige basiszorg is een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen.

Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem.

Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, klanten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant!

Wil je ermee aan de slag maak dan gebruik van de informatie op deze website of neem contact op met één van de experts!

Download de brochure ‘Krachtige basiszorg’

4D-model

Het 4D model is ontwikkeld in de praktijk. Het 4D-model is een communicatie- en analysemodel voor professionals in het medische en sociale domein.

We gebruiken het model in de zorgverlening en ondersteuning  aan patiënten/cliënten met complexe problematiek, in de gespreksvoering en in de samenwerking.

Wat is het 4D-model

Lees een korte beschrijving van het 4D-model op deze pagina.

Download het digitale 4D-formulier

Veel professionals willen het ingevulde 4D-model graag koppelen aan het digitale patiëntendossier. Dat kan door dit 4D digitale formulier in te vullen en te gebruiken.

Download gratis het eBook ‘Het 4 Domeinenmodel’

Volte heeft een eBook gemaakt over het 4 Domeinenmodel.
E-book Het 4D-model

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

© Copyright - Stichting Volte