is een netwerk van experts

Op gebied van

complexe problematiek, samenwerken in de wijk

& gezond omgaan met alle uitdagingen

We werken aan Krachtige basiszorg
waarin het 4D-model centraal staat

Stichting Volte | info@overvechtgezond.nl | Kastordreef 1 | Utrecht

Stichting Volte

Stichting Volte is een netwerk van zorg- en welzijnsprofessionals. Zij hebben expertise in integraal samenwerken bij complexe vraagstukken rond ervaren gezondheid. Elke expert heeft kennis en ervaring met de integrale wijkaanpak Krachtige basiszorg. De meesten hebben die opgedaan in de Utrechtse wijk Overvecht.

Wij kunnen helaas, wegens tekort aan capaciteit, geen scholingsverzoeken meer aannemen.

Krachtige basiszorg

Krachtige basiszorg is een vernieuwende, integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk.

Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. De opgedane leerervaringen worden structureel gedeeld. Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, bewoners plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant.  Lees verder ->

4D-model

Het 4Domeinen model (4D-model) is een praktisch instrument dat is ontwikkeld in de spreekkamer van twee huisartsen van Overvecht Gezond. Het is gebaseerd op integraal, biopsychosociaal denken en handelen. Het model wordt als instrument gebruikt in de samenwerking en communicatie en voor integrale inventarisatie in het medische en in het sociale domein.

Samenwerking
Het 4D-model ondersteunt de interactie tussen professionals onderling, maar ook tussen professional en patiënt (of bewoner). Het is een dynamisch en interactief instrument dat samen met de betrokkene wordt ingevuld. Het samen invullen is één van de belangrijkste interventies die met het instrument kunnen worden gedaan. Een andere is het laten prioriteren door de betrokkene zelf waarmee hij aan de slag wil gaan en het maken van een gezamenlijk plan daartoe.

Complexe vraagstukken
Naast inzet om te inventariseren, overzicht te creëren en te prioriteren kan het 4D-model ook worden gebruikt om onderlinge verbanden te verhelderen tussen domeinen óf verwachtingen in de zorg of ondersteuningsrelatie te verhelderen. Ook in de samenwerking wordt het 4D-model gebruikt, bijvoorbeeld om af te stemmen tussen professionals en in casuïstiekbesprekingen. Lees verder ->

© Copyright - Stichting Volte