Het 4D model

Het 4D-model geeft op een visuele manier inzicht in 4 levensgebieden: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal, die allemaal invloed hebben op hoe gezond iemand zich voelt. De persoon zelf staat in het midden: hij staat centraal.

Het 4D-model is geïnspireerd op het ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), het biopsychosociaal model (Engel, 1977) en het 4D denkraam van Robert Coppenhagen (Creatieregie; Visie en verbinding bij verandering, 2002). Het model past bij de nieuwe definitie van gezondheid: ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ (Huber, 2012).

Het 4D-model is ontwikkeld door twee huisartsen in de wijk Overvecht in Utrecht. Zij kregen veel mensen in hun spreekkamer, die naast lichamelijke klachten ook kampten met schulden, eenzaamheid, werkloosheid en andere sociaal-maatschappelijke problemen. Als een medische benadering niet voldoende hielp, gaf dit een hoge werkbelasting en frustratie. Mensen kwamen terug, klachten bleven bestaan. Dat moest anders. Maar hoe?

Zij hebben een werkwijze ontwikkeld die ingrijpt in de gespreksvoering en zij hebben de samenwerking gezocht met andere betrokkenen bij de patiënt.

eBook

Download het eBook als je wilt weten hoe het 4D-model helpt bij deze nieuwe benadering van mensen met complexe problematiek.