We begeleiden organisaties om de opgedane kennis te borgen in de eigen organisatie en in de eigen specifieke situatie. Het begeleidingstraject is meestal een langere periode. Afhankelijk van wat nodig is wordt maatwerk geleverd. Bel voor meer informatie met één van de coördinatoren van Volte. Of mail naar: info@stichtingvolte.nl

Voorbeelden van trajecten die Volte heeft uitgevoerd:

  • Begeleiding van de implementatie van het zorgprogramma SOLK in de huisartsenpraktijk. B.v. in Oss, Schilderswijk in Den Haag, wijk Zuilen in Utrecht en wijk Kanaleneiland in Utrecht
  • Begeleiding van alle huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de Gemeente Veenendaal ter verbetering van de onderlinge  samenwerking.
  • Ondersteuning van professionals in de wijk en de Gemeente Zeist om te komen tot Gezonde Buurten.