Begeleide intervisie ‘Gezondheidsregie’

Je bespreekt een onderwerp onder externe begeleiding en op basis van de intervisiemethode Gezondheidsregie waarbij de focus is hoe de professional de regie door de cliënt kan stimuleren. De bespreking kan zijn een MDO, een intervisie of een casuïstiekbespreking. Onderwerpen kunnen variëren b.v. over het stellen van prioriteiten, hoe betrek je het netwerk van de cliënt en wie doet wat.

Duur: 2 uur per keer, reeks  af te spreken

Bedoeld voor: Professionals uit verschillende organisaties binnen een wijk