Workshop ‘Samen leren doen wat werkt’

Hoe stel je je bij complexe problematiek zo op dat je bereikt dat andere problemen die de gezondheid beïnvloeden ook worden aangepakt zonder dat dit jou teveel tijd en frustratie kost? Tools en tips.

Duur: 3 uur

Bedoeld voor: alle disciplines in de eerste lijn

Nascholing SOLK

Kennis en handvatten opdoen voor de samenwerking (2 sporen beleid) tussen huisarts en POH-ggz voor de groep van mensen met ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten’. Basis is het zorgprogramma SOLK. Ook oefenen we met het 4D-model.

Duur: 4 uur

Bedoeld voor: huisartsen, POH-ggz

Interactieve presentatie ‘Een nieuwe benadering van complexiteit in de 1e lijn’

Je doet inspiratie op voor een andere benadering van complexiteit in je spreekkamer en verkent de consequenties voor de samenwerking in de wijk.

Duur: 2 uur

Bedoeld voor: Professionals, managers en beleidsmakers uit zorg en welzijn in de eerste lijn

Interprofessionele training proactieve ouderenzorg

Duur: 3 dagdelen

Bedoeld voor: professionals die samenwerken in het netwerk rondom de (kwetsbare) oudere.

Scholing ‘Samenwerken in complexiteit’

Je verdiept je, samen met je samenwerkingspartners, in de medisch-sociale samenwerking in de wijk. Hoe doe je dat nu? Welke afspraken maak je en hoe zorg je voor een goede samenwerkingsrelatie die ook echt leidt tot betere zorg en ondersteuning?

Duur: 3 dagdelen

Bedoeld voor: medische en sociale professionals samen

Workshop ‘Lastige situaties oefenen met de Virtuele Patiënt’

Samen met professionals uit het ‘andere’ domein oefen je lastige gesprekken met behulp van onze virtuele patiënt. Je leert van elkaar wat de ander in dezelfde situatie zou doen. Je leert van je keuzes doordat ook de patiënt/cliënt reageert.

Duur: 3 uur

Bedoeld voor: medische en sociale professionals samen.

Iets anders nodig? = maatwerk

Eigenlijk is alles mogelijk zolang het maar gaat over complexiteit, samenwerking (in de wijk) en werken aan gezondheid. Bel en leg je vraag aan ons voor. We verhelderen zo nodig samen de vraag en bieden een vrijblijvende offerte.